Головна

  Вітаємо Вас на сайті нашої школи!       

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.     Головними завданнями навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і   звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення виховання в учнів поваги до Конституції України державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. 

В школі навчається 71 учень.   

Навчають їх 24 педагогічних працівники.

Працює 6 вчителів вищої категорії;

8 вчителів І категорії;

2 вчителів ІІ категорії. 

Peredplata