Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу  

 1. Статут комунального закладу "Пилипи-Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

 2. Ліцензії на  провадження  освітньої  діяльності

 3.  Cтруктура та органи управління закладом

 4. Кадровий склад педагогічних працівників закладу

 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою

 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 7. Матеріально-технічне забезпечення школи

 8. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

 9. Правила прийому до школи

 10. Мова освітнього процесу

 11. Наявність посад

 12. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 13. Звіт про використання позабюджетних коштів (травень-серпень2020 року)

 14. Інформація про використання публічних коштів у І півріччі 2020 року

 15. Положення про академічну доброчесність

 16. Положення про систему забезпечення якості освіти 

 17. Звіт директора школи 2019-2020 начальний рік

 18. План заходів  запобігання булінгу.

 19.